Novinky

Vyšli Rohanové!

Rohanové patřili k nejvýznamnějším francouzským šlechtickým rodům, svůj původ odvozovali od raně středověkých vládců Bretaně. Ve Francii se rod rozdělil do několika linií, z nichž vzešli významní vojevůdci i podporovatelé umění, čtyři štrasburští biskupové a několik vychovatelek královských dětí. Mezi nejslavnější Rohany ve francouzských dějinách patří Henri II. de Rohan-Gié, vůdce hugenotů a vojevůdce z doby třicetileté války, pověstná intrikánka Marie Aimée, vévodkyně de Chevreuse, maršál Charles de Rohan-Soubise či kardinál a štrasburský biskup Louis-René de Rohan-Guémené, proslulý „náhrdelníkovou aférou“.

Rohanové opustili Francii po vypuknutí Velké francouzské revoluce a vstoupili do vojenských služeb Habsburků. Roku 1820 zakoupili zámek Sychrov, který se stal jejich hlavním sídlem. Kníže Kamil Rohan Sychrov přestavěl ve skvost novogotické architektury a obklopil ho výjimečným anglickým parkem. Na svém rozsáhlém severočeském panství Rohanové přispěli ke kulturními u hospodářskému rozvoji.

Kniha Rohanové. Raději zemřít nežli se poddat přibližuje jak dějiny rodu ve Francii, tak osudy jeho členů usazených v Čechách, a popisuje nejvýznamnější z rohanských sídel. Obsahuje na 250 fotografií (portréty, interiéry a exteriéry nejdůležitějších sídel, archivní dokumenty) a přehledné rodokmeny hlavních větví rodu.

Knížku si můžete koupit v běžné knihkupecké síti, anebo na internetu.

 


obrázek
obrázek


další novinky