Novinky

Vyšly Toulky kolem Prahy

Právě vyšla moje 14. kniha, čtvrtá ze série výletovacích.

Toulky kolem Prahy.

V Praze žiji 25 let, a pokud započítám i vysokoškolské studium, bude to více než 30 let. Nejprve jsem samozřejmě poznávala centrum, pak širší centrum…, ale vždycky mě lákala i místa na okrajích hlavního města, ať už leží na jeho území, nebo kousek za hranicemi. Jednou jsme dokonce s kamarádkou realizovaly projekt „Obcházení Prahy“, při kterém jsme během osmi etap urazily přes 130 kilometrů kolem dokola Prahy. Objevily jsme přitom překvapivé množství pozoruhodných míst, ať už se jedná o lokality historické a stavební památky, anebo naopak přírodní krásy a nečekanou „divočinu“.

Poznatky na tuhle knihu jsem tak vlastně získávala celých těch zmíněných 30 let, avšak během nich se spousta míst samozřejmě proměnila k nepoznání. Její jádro tak tvoří hlavně výlety z posledních let, veliké množství z nich proběhlo „z nouze“ v době covidových lockdownů. Bohnickými roklemi mě tak třeba protáhl kamarád spisovatel a šlo tehdy de facto o pracovní schůzku.

 

V knize budeme kolem Prahy postupovat po směru hodinových ručiček. Začneme na pravém břehu Vltavy na severu, skončíme také na severu, ale na břehu levém. Při toulání budeme kličkovat tam a zpátky přes hranice hlavního města, využívat městskou hromadnou dopravu a příměstské linky. Navštívíme řadu známých, ale i spoustu zapomenutých míst. Budou mezi nimi zříceniny hradů i půvabné zámky s krásnými parky, vystoupáme na několik rozhleden, pozastavíme se nad chátrající krásou židovských hřbitovů, navštívíme tři letiště, projdeme množství naučných stezek a jednu poutní cestu, budeme obdivovat starobylé románské kostely, místa historických událostí a neopomineme ani Kelty či pravěká sídliště. Příroda nám nabídne lokality s výskytem chráněných rostlin a živočichů, otevřené prostory i hluboké rokle, lesy, louky, skály, procházky podél potoků či kolem rybníků. Je to neuvěřitelně pestrá, a přitom velmi snadno dosažitelná paleta zážitků.

 

Když jsem v posledním roce někde zmínila, že připravuji knížku o výletech kolem Prahy, dělili se lidé na dva tábory. První se těšili na procházky po okrajových pražských čtvrtích, druzí na místa mimopražská. Doufám, že Toulky kolem Prahy uspokojí obě skupiny a že hranice hlavního města bude potřeba vnímat maximálně při zkoumání dopravy, ale jinak nebudou hrát žádnou roli.

 


obrázek
obrázek


další novinky